Πρωινός καφές με τη Σοφία

Τα συναισθήματα αλλάζουν.
Οι άνθρωποι αλλάζουν.
Οι σκέψεις αλλάζουν.
Οι αποφάσεις αλλάζουν.
Οι στόχοι αλλάζουν.
Οι ανάγκες αλλάζουν.
Οι επιθυμίες αλλάζουν.
Οι συνθήκες αλλάζουν.
Οι καταστάσεις αλλάζουν.
Τα σχέδια αλλάζουν.
Τα όνειρα αλλάζουν.
Οι συνήθειες αλλάζουν.
Οι εποχές αλλάζουν.
Οι δείκτες του ρολογιού αλλάζουν.

Το μόνο που μπορεί να μείνει σταθερό είναι αυτό για το οποίο θα παλεύεις κάθε μέρα,με νύχια και με δόντια ,να κρατήσεις σταθερό. 

Δημοφιλείς αναρτήσεις